Responsive image
รีสอร์ทปราณบุรี
รีสอร์ทปราณบุรี
รีสอร์ทปราณบุรี

แบบห้อง รีสอร์ทปราณบุรี ติดทะเล

รีสอร์ทปราณบุรี

Penthouse B

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Penthouse A

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Seabreeze

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Ocean

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Hideaway

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Escape

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Mermaid

รีสอร์ทปราณบุรี

รีสอร์ทปราณบุรี

Sea Shell

รีสอร์ทปราณบุรี

โปรโมชั่น รีสอร์ทปราณบุรี

วันอาทิตย์ ถึง วันพฤหัส (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ลด30%

วันศุกร์ วันเสาร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

จอง 2 คืนติดกัน ลด 20%

ถ้าจอง 3 คืน ติดกัน ลด 30%

ต้องจองผ่าน inbox ใน Facebook เท่านั้น

Promotion นี้ จองได้จนถึงสิ้นปี 2018

จองภายใน31 มีนาคม 2018 เท่านั้น